NOTA DE INFORMARE

SC SELCAR INTERNATIONAL SRL actioneaza ca Operator de date cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) si a celorlalte prevederi legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Avem un responsabil pentru Protectia Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mentionate in prezenta.

Intelegem ca exista in permanenta, in mod gratuit si facil, posibilitatea de a retrage consimtamantul acordat societatii noastre prin transmiterea unei solicitari scrise in acest sens la adresa de e-mail: dpo@selcarinternational.ro sau pe adresa generala de corespondenta in atentia Responsabilului cu securitatea datelor.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta informare sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor si daca nu primiti raspuns cu privire la solicitarea dvoastra puteti depune o plangere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP (www.dataprotection.ro)

TIPURI DE PRELUCRARI

SOCIETATEA prelucreaza date cu caracter personal de regula in scopurile enuntate in prezentul email, iar pentru orice alt scop suplimentar, stergerea sau distrugerea datelor se va solicita acceptul dumneavoastra.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se intemeiaza pe cel putin una dintre urmatoarele conditii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesara in vederea incheierii unui raport juridic/contract si/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Societatii
 • prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investita Societatea
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o parte terta, respectiv: pentru derularea si administrarea activitatii noastre, pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra pentru gestionarea relatiilor noastre cu potentialii clienti/furnizori
 • gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu serviciile si produsele noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati produsele si/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • prelucrarea se poate baza pe consimtamantul dumneavoastra, in ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens

TERMENE DE PASTRARE A DATELOR

Pastram datele personale prelucrate de noi doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate, cum ar fi:

 • Pe durata derularii contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra in contact in desfasurarea raporturtului juridic, precum si dupa incetarea raportului juridic in situatia in care exista prevederi care supravietuiesc incetarii
 • Pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care Societatea ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti
 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens
 • Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti/clientii/beneficiarii serviciilor si produselor noastre/ parteneri ai Societatii si reprezentantii lor, respectiv pana la exercitarea dreptului de renuntare, pentru transmiterea de comunicari continand informatii privind serviciile si/sau produsele noastre, comunicari comerciale, invitatii la evenimente precum simpozioane, conferinte, prezentari, cursuri, etc;
 • Pe durata gestionarii relatiei prin transmiterea de solicitari de a colabora, pana la exercitarea dreptului de stergere, respectiv pe durata derularii contractului in masura in care este atribuit catre Societate si a indeplinirii de catre Societate a obligatiilor care supravietuiesc acestuia;
 • Pana la retragerea consimtamantului/acordului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant/acord
 • Pe perioada de arhivare in interes public mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Societatii, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Societatea au prevazut arhivarea
 • In orice alte ipoteze ori in absenta unor cerinte legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastra de referinta pentru pastrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor/ultimul contact dintre Societate si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Societate, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste situatiile in care Societatea ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Societatii ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsului inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, SC SELCAR INTERNATIONAL SRL este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate.

Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii). In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

In ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul email-ului.

CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR PERSONALE

In cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Societate, cu exceptia cazurilor in care furnizarea lor constituie o obligatie legala sau contractuala ori o obligatie necesara pentru incheierea unui contract.  Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca: societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia relatia juridica/contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra; societatea noastra sa fie pusa in imposibilitatea de a-si onora partial/integral obligatiile asumate, inclusive fata de dvs

DREPTURILE TALE IN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la stergerea datelor
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o parte terta
 • Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct
 • Dreptul de retragere a consimtamantului

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.