Politica de confidentialitate

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Toate comunicările electronice către adresele de e-mail colectate prin site-ul www.selcarinternational.ro („Site-ul”) sau prin altă metodă sunt efectuate de către societatea Selcar International S.R.L., cu sediul în Aleaa Tohani, nr. 3, bl. 31, apt. 33, București, Sectorul 4, dpo@selcarinternational.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1790/2003, cod unic de înregistrare RO15192605, în calitate de operator (“Operatorul”)

2. Serviciile
Toate serviciile/produsele prezentate pe site-ul Operatorului sunt afișate cu caracter informativ – detaliile serviciilor prestate vor fi stabilite prin contract cu clienții – unele servicii/produse pot avea caracteristici semnificativ diferite. Pozele au caracter pur decorativ. Unele servicii/produse s-ar putea să nu fie disponibile, de la caz la caz. Operatorul va confirma disponibilitatea unor servicii/produse la momentul preluării solicitării unui utilizator.

3. Informații suplimentare
Oricând va fi necesar operatorul va pune la dispoziție informații suplimentare utilizatorilor privind serviciile / produsele afișate pe Site, însă nu are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor. Site-ul este accesibil:
(i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății;
(ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

4. Proprietatea intelectuală
Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Operatorului dacă nu aparțin altor titulari de drepturi, Operatorului și/sau acestora din urmă fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) („Proprietatea Intelectuală”).
Operatorul își rezervă toate drepturile privind Proprietatea Intelectuală iar vizitatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element al Proprietății Intelectuale.

5. Perioada de stocare
Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

6. Drepturile persoanei vizate
Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
A. Dreptul la informare și acces:
Aveți dreptul de a obține confirmarea noastră privind prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă da, accesul la aceste date.
B. Dreptul la corectare și ștergere:
Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte, fără întârziere nejustificată. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Acest lucru nu este valabil pentru datele necesare pentru facturare și contabilitate sau care sunt supuse perioadei legale de retenție. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (vezi mai jos).
C. Restricționarea prelucrării:
Aveți dreptul de a solicita – cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale – restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.
D. Refuzarea prelucrării datelor:
Aveți dreptul de refuza în orice moment prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive demonstrabile pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
E. Retragerea acordului:
Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acordul, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.
F. Portabilitatea datelor:
Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.
G. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere cu competență la domiciliul dumneavoastră sau în țara dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru. Vezi mai jos:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, Romania
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.220
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: www.dataprotection.ro
Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

7. Securitate
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

8. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal
Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresă de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularelor de contact.

9. Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:
a) datele de identificare electronica a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
b) datele de identificare și de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, mesaj);
c) informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.
adițional, Operatorul colectează date prin folosirea de Cookies, în condițiile descrise separat în Politică de Utilizare a Cookies.

A. Scopul procesării
Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:
(i) furnizarea de informații vizitatorilor
(ii) statistici privind traficul pe Site și activitatea utilizatorilor
(iii) preluare solicitări
(iv) marketing direct

B. Temeiul legal
Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
(i) pași pregătitori pentru încheierea contractului cu potențiali clienți – paragrafele (i) și (iii) de mai sus;
(ii) interesele comerciale legitime ale operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (ii) de mai sus;
(iii) consimțământul vizitatorului – litera (iv) de mai sus.

10. Utilizarea cookie-urilor
A. Ce sunt cookies
Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care Site-ul îl salvează în calculatorul sau dispozitivul mobil atunci când utilizatorii Site-ului îl vizitează („Utilizatorii”). Datorită cookie-urilor, Site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele Utilizatorilor (limbă, căutări și alte preferințe de afișare). Astfel, nu mai trebuie ca Utilizatorul să reintroducă informațiile ori de câte ori revine la Site sau navighează de pe o pagină pe alta (în continuare, „Cookies”)

B. Alte Cookies
Acest Site folosește următoarele Cookies locale:
Cookies pentru afișarea Google Maps (1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID)
Sursă: Google
Persistență: 1 zi – 2 ani
Rol: Face posibilă translatarea datelor de pe o pagină pe alta pentru sesiunea în curs.

C. Local storage
Sursă: locală
Persistență: până la sfârșitul sesiunii
Rol: Face posibilă translatarea datelor de pe o pagină pe alta pentru sesiunea în curs.

D. Blocarea Cookies
Utilizatorul poate bloca utilizarea Cookies selectând anumite setări pentru browser-ul său. Dacă alege această variantă însă, este posibil ca Utilizatorul să nu poată folosi toate funcțiile acestui Site. Operatorul a pus la dispoziția Utilizatorului și funcționalitatea de a bloca toate Cookies în afară de cele esențiale pentru funcționarea corectă a Site-ului.
Vă rugăm să luați la cunoștință Politica de utilizare a Cookies care descrie cum folosim Cookies. Puteți dezactiva toate Cookies din browser-ul dumneavoastră conform celor menționate în Politica de utilizare a Cookies. Operatorul a pus la dispoziția Utilizatorului și funcționalitatea de a bloca toate Cookies în afară de cele esențiale pentru funcționarea corectă a Site-ului. Setarea este disponibilă apăsând pe butonul setări cookies.
Informații privind blocarea cookies pot fi găsite pe site-ul AllAboutCookies.org.
• Setari cookie-uri Internet Explorer
• Setari cookie-uri Mozilla Firefox
• Setari cookie-uri Chrome
• Setări cookie-uri Apple Safari

În plus, puteți gestiona și dezactiva cookie-urile terților pe următoarea pagină web:

Your ad choices


Folosind acest Site cu Cookies ne-blocate, Utilizatorul își dă automat acordul ca Operatorul sau alte persoane care procesează date în numele Operatorului (e.g. Google) să îi prelucreze datele, în modul și în scopurile menționate mai sus.

E. Google Analytics
Acest Site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a modului și gradului de utilizare paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google”). Serviciul utilizează Cookies instalate de Google. Informațiile generate de aceste fișiere se referă la modul în care Utilizatorul folosește Site-ul, inclusiv la adresa acestuia de IP. Ele sunt transmise către Google, care le poate stoca pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații pentru a evalua modul în este utilizat Site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe Site (destinate operatorilor acestuia), precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe Site și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații unor terți, în situația în care legea impune acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele Google. Google poate folosi respectivele date pentru propriile cercetări și statistici, conform politicii de confidențialitate a Google valabile la momentul actual.
Operatorul consideră că serviciul Google Analytics este, în general, un serviciu conform cu legislația în materie de protecția datelor cu caracter personal. Operatorul se angajează să activeze sau să modifice acele setări care conduc la o conformare a serviciului Google Analytics cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Datele aferente Cookies pot fi transferate către Google Inc. în Statele Unite ale Americii, gradul de adecvare a protecției datelor fiind împlinit prin aderarea Google Inc. la EU-US privacy shield.

F. Fișiere jurnal
De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal.
Salvăm fișierele jurnal doar pe o perioadă scurtă, pentru a determina perturbările și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) și apoi le ștergem. Fișierele jurnal ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmite, în funcție de fiecare caz, autorităților de investigații.
Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă).
În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:
– Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea Ofertelor online;
– Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de direcționare);
– Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
– Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
– Data și ora, precum și durata de recuperare;
– Cantitatea de date transferate;
– Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
– Cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

11. Transferul de date
A. Transferul de date către alți controlori
Datele cu caracter personal sunt transmise către alți controlori în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte are un interes legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor.
În plus, datele pot fi transferate către alți controlori când suntem obligați să facem acest lucru conform reglementărilor legale sau ordinelor administrative sau juridice aplicabile.

B. Transferul către destinatari din afara SEE
De asemenea, putem transfera date cu caracter personal către destinatari aflați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, înainte de transfer ne asigurăm că destinatarul datelor asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, ca urmare a unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene privind respectiva țară sau a acordului cu destinatarul bazat pe așa-numitele clauze model UE) sau că v-ați dat acordul pentru transfer.
Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din terțe țări și o copie a prevederilor specifice agreate ce asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Folosiți în acest sens declarațiile de la secțiunea Contact.

C. Durata stocării, perioade de retenție
În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes justificat în marketingul prin poștă la executarea unui contract). În toate celelalte cazuri vă ștergem datele cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

12. Newsletter
A. Newsletter cu opțiune de abonare; drept de retragere a acordului
Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură de abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, messenger pe mobil (de exemplu, WhatsApp), SMS sau notificare push doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Vă puteți retrage acordul pentru newsletterele pe e-mail accesând link-ul transmis în e-mailul respectiv pentru Ofertele online, după caz. Aceasta are loc în cadrul setărilor de administrare. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

B. Link-uri externe
Ofertele noastre online pot include link-uri către pagini de internet ale terților – furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce accesați link-ul, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise prin accesarea link-ului către partea terță (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul), întrucât nu putem, bineînțeles, monitoriza comportamentul terților. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

13. Securitate
Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.
Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor dumneavoastră administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată sau divulgare sau acces neautorizat/ă. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

14. Marketing
Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorilor și Clienților, Operatorul poate folosi datele Utilizatorilor și Clienților, inclusiv datele privind accesarea conținutului newsletter-ului, statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor activități nu vor fi utilizate in scopuri publicitare.

În completarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul se obligă să mențină confidențiale orice informații privind Utilizatorii sau Clienții.
Operatorul poate divulga astfel de informații către societăți afiliate, subcontractori și parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării activității comerciale sau de marketing, în limitele legislației aplicabile.

15. Modificări ale documentului
Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site. Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Așadar, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât pot exista modificări.